Epaka, platforma zajmująca się usługami kurierskimi z Łukowa działająca na terenie całej Polski, została poddana analizie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), która wykazała stosowanie przez nią szeregu zapisów abuzywnych w umowach. W efekcie tych ustaleń, Epaka została obciążona karą w wysokości 5,85 mln złotych.

Analiza UOKiK wykazała, że Epaka stosowała m.in. zapisy skracające termin na złożenie reklamacji, co utrudniało konsumentom egzekwowanie swoich praw. Ponadto firma nie zapewniała dostępu do regulaminów wybranych przewoźników, na co zobowiązywała klientów w umowach. Dodatkowo, naruszała przepisy dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek oraz legalność działań przewoźników. Komunikat UOKiK podkreślał konieczność jasnego określenia przesłanek uprawniających do wprowadzenia zmian w umowach o prowadzenie konta na platformie Epaka.pl.

Przeczytaj: Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Zarząd epaka.pl S.A. chce podkreślić, że nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK.

Nasza Spółka, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zdecydowała o dobrowolnym zaprzestaniu stosowania kwestionowanych postanowień, mając na względzie z jednej strony dobro interesów Klienta a z drugiej lojalną i niekonfrontacyjną postawę wobec UOKiK. Pomimo takiej postawy, przejawiającej się dołożeniem wszelkich starań, by nasz regulamin był zgodny z założeniami UOKiK, zostaliśmy ukarani nieproporcjonalnie wysoką karą.

Spółka odwołała się od decyzji i będzie podejmować dalsze kroki prawne.