W wyniku poniedziałkowego głosowania w Sejmie o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, tylko 190 posłów poparło wniosek, podczas gdy 266 było przeciwnych, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Decyzja ta oznacza, że rząd nie otrzymał poparcia większości.

Rząd Morawieckiego nie uzyskał votum zaufania.

Sejmowa debata nad expose premiera Mateusza Morawieckiego zakończyła się przed godziną 13, po czym posłowie przeszli do zadawania pytań. Około godziny 15 premier Morawiecki zabrał głos, a następnie rozpoczęło się kluczowe głosowanie. Wynik tego głosowania wskazuje na brak zaufania do obecnego rządu.

W obliczu tej decyzji sejmowej większości, inicjatywa dotycząca wyboru nowego premiera i rządu przechodzi teraz pod kontrolę Sejmu. Warto zauważyć, że kandydatem nowej koalicji na stanowisko szefa rządu jest Donald Tusk, co może wprowadzić istotne zmiany w politycznym krajobrazie. Tusk obiecał, że 800plus na każde dziecko wprowadzi już od stycznia dla wszystkich rodzin.

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy obecnej administracji z pewnością będą analizować konsekwencje tego głosowania i spodziewać się ewentualnych zmian politycznych w kraju. Odczucia społeczeństwa wobec tej sytuacji są podzielone, co tylko podkreśla istotność tego wydarzenia dla polityki narodowej.