W trakcie spotkania z mieszkańcami Krakowa, Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej (PO), zaskoczył zebranych swoim stanowiskiem wobec propozycji podwyższenia świadczenia wychowawczego.

Tusk wyraził przekonanie, że prezes Jarosław Kaczyński zareaguje na proponowaną kwotę 800 złotych, zapowiadając jeszcze wyższe wsparcie.

W swoim wystąpieniu Tusk podkreślił, że wartość „500 plus” została znacząco osłabiona przez inflację od czasu wprowadzenia programu. Dlatego zasugerował, że aby przywrócić pierwotną siłę nabywczą świadczenia, należy podnieść je do kwoty 800 złotych. Lider PO zdradził również, że spodziewał się takiego ruchu ze strony rządzących. PIS podczas konwencji zapowiedział 800 plus, Tusk odpowiada swoim programem.

Kwota wolna od podatku wg Tuska.

Kolejnym punktem poruszanym przez Donalda Tuska było zagadnienie kwoty wolnej od podatku. Wspomniał o słowach polityków rządzącej partii, którzy podkreślali, że inflacja przyczynia się do wzrostu wpływów budżetowych o 5 miliardów złotych za każdy jeden procent. Tusk wskazał, że w przypadku zadowolenia tych, którzy ciężko pracują, konieczne jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie. Zgodnie z tym podejściem, osoby zarabiające do 5 tysięcy złotych brutto rocznie byłyby zwolnione z płacenia podatków.

Propozycja lidera Platformy Obywatelskiej.

Ta propozycja lidera PO spotkała się z zainteresowaniem ze strony publiczności, a Donald Tusk podkreślił, że jest to kolejny ważny punkt ich programu. Podsumowując, podkreślił, że celem jest zadowolenie tych, którzy ciężko pracują i stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego.