Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” podjął decyzję o zorganizowaniu strajku generalnego rolników na terenie całego kraju. Planowany protest, zaplanowany na 9 lutego 2024 roku o godzinie 10:00, obejmował będzie blokady wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą oraz blokady dróg i autostrad w poszczególnych województwach.

Decyzja o podjęciu protestu została podjęta jednogłośnie na posiedzeniu Prezydium Związku w dniu 31 stycznia 2024 roku. Rolnicy zrzeszeni w „Solidarności” wyrazili swoje niezadowolenie z polityki uległości wobec Ukrainy, co skłoniło ich do podjęcia drastycznych środków protestu.

Blokady dróg mogą wpłynąć na funkcjonowanie transportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej, co może wywołać pewne utrudnienia dla społeczeństwa. Jednak dla rolników jest to sposób wyrażenia swojego sprzeciwu i domagania się zmian w polityce kraju, które uwzględnią ich potrzeby i interesy.

Rolnicy mają nadzieję na zrozumienie społeczne oraz wsparcie dla ich postulatów. Jako podstawowy element bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ich głos powinien zostać usłyszany i uwzględniony w procesie podejmowania decyzji politycznych.